Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

14:57
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viakupmibuty kupmibuty
14:57
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakupmibuty kupmibuty
14:56
9657 367e 500
Zygmunt Miłoszewski - "Jak zawsze"
Reposted frommartrol martrol viakupmibuty kupmibuty
14:55
14:55
6935 56d3 500
Reposted fromparafina parafina viakupmibuty kupmibuty
14:53
14:52
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viakupmibuty kupmibuty
14:50
When you get older, plainer, saner
Will you remember all the danger
We came from?
— LP
Reposted fromparafina parafina viakupmibuty kupmibuty
14:50
14:49
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
14:48
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakupmibuty kupmibuty

January 18 2018

11:32
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viainsanedreamer insanedreamer
11:24

December 23 2017

23:49
6889 5d29 500
Up to Date nad ranem. Wrzesień 2017.
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
23:49
8415 9680
Reposted fromzciach zciach viaune-raconteuse une-raconteuse

December 03 2017

12:34
12:34
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
12:20
she is water. powerful enough to drown you  soft enough to cleanse you  deep enough to save you.
— adrian michael
12:18
6972 ef6f 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
12:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl