Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

14:08

July 06 2015

12:10
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
12:08

July 02 2015

18:49
3740 d2c5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viainsanedreamer insanedreamer

July 01 2015

22:00
7508 dfad
Iceland - Reykjavik bay - André Meinardus

June 29 2015

09:37
5388 2b97 500

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viaune-raconteuse une-raconteuse
09:25
9072 4ba6
Reposted fromfission fission vialexxie lexxie

June 25 2015

23:04
23:04
3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula vialexxie lexxie

June 23 2015

22:09
0900 3abf 500
21:41
7006 b927 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaLalli Lalli
20:37
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viawyliczanka wyliczanka

June 22 2015

20:12
8669 c28b

unimpressedcats:

oh i almost forgot

Reposted fromtron tron viahalucynowa halucynowa
19:44
   Czy można mieć zbyt wiele pewności siebie? O tak! Każdy z nas napotyka na swojej drodze ludzi o wybujałym ego, którzy skutecznie potrafią nam obrzydzić życie. Niestety, hasło "pewność siebie" bardzo często wywołuje negatywne skojarzenia, takie jak próżność, arogancja, zarozumialstwo lub coś jeszcze gorszego (...)   Obserwując uczestników weekendowych seminariów można łatwo dostrzec w ich zachowaniu coś żałosnego. Stojąc wykrzykują bez końca jedno zdanie: "Lubię siebie!, lubię siebie!, lubię siebie!" Popularna, współczesna psychologia kładzie, niestety nierozsądnie, zbyt duży nacisk na introspekcję i "odnalezienie siebie", nic więc dziwnego, że po takiej terapii ludzie stają się osobnikami skoncentrowanymi głównie na sobie. Pewien mężczyzna, opuszczony przed paroma miesiącami przez żonę, powiedział tak swojemu doradcy: "Odbyłem psychoterapię i teraz wiem, że Jane straciła wspaniałego męża. Zakochałem się właśnie w fantastycznej osobie. Samym sobie".    Trudno spokojnie przyjąć tego rodzaju wyznanie, ale już po chwili odczuwa się tylko współczucie dla takiego człowieka i jego żałosnych prób budowania swojej przesadnie pojmowanej wielkości. Za sprawą jakiegoś współczesnego szamana mężczyzna ten nadął swoje ja do niebywałych rozmiarów (...)    Najważniejsze to zauważyć, że istnieje złoty środek; człowiek więc nie musi być zadufanym w sobie bufonem, ani też kompletnym niedołęgą.
— Alan Loy McGinnis
Reposted fromhydeaway hydeaway viapl pl

June 18 2015

19:18
7128 9fd9
Reposted fromtichga tichga viaNoirBlanc NoirBlanc
18:17
Wszyscy strasznie spinamy się , aby być jacyś. Codziennie rysujemy siebie, dolepiamy do siebie klejem kolejne kartki, zdjęcia, wrysowujemy się w ramki, aby poczuć że jesteśmy czymś więcej niż imieniem i nazwiskiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vialexxie lexxie

June 16 2015

21:15
1569 d154 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaqbshtall qbshtall
21:00
3179 83aa 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie

June 15 2015

10:42
2246 f621
Reposted fromperseweracje perseweracje viatwice twice
10:40
1771 f356 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl