Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

11:32
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viainsanedreamer insanedreamer
11:24
9847 b22f 500

December 23 2017

23:49
6889 5d29 500
Up to Date nad ranem. Wrzesień 2017.
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
23:49
8415 9680
Reposted fromzciach zciach viaune-raconteuse une-raconteuse

December 03 2017

12:34
12:34
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
12:20
she is water. powerful enough to drown you  soft enough to cleanse you  deep enough to save you.
— adrian michael
12:18
6972 ef6f 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
12:16

November 29 2017

10:15
6562 dfcc 500
Reposted frombenus benus

November 22 2017

20:35
5295 eeff
20:31
0679 a089 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapeepingtom peepingtom
12:53
5675 4b92 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viairmelin irmelin
12:51
5301 a900

November 19 2017

13:45
13:32
W środku rozchodziłby się zapach cynamonu, goździków, imbiru i miłości, choć ta ma specyficzny zapach. Kiedy jest się niemowlakiem, to pachnie jak skóra mamy. Kiedy stajesz się nastolatkiem, pachnie wanilią tak słodką, jak słodko smakują pierwsze młodzieńcze pocałunki. - A kiedy jest się dorosłym? Jak wtedy pachnie miłość? - zapytałam z prawdziwym zaciekawieniem. - Bezpieczeństwem. A kiedy człowiek staje się stary, miłość pachnie wspomnieniami.
— Anna Dąbrowska
13:16
12:03
7683 6b69 500
12:02
8352 f05a
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary
12:02
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl